İlkeler ve Esaslar

Fatsa Özel Büro - Arge Web Sitesi ; Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro birimi tarafından 10/07/2018 tarihinde kurulmuş olup test ve güncelleme çalışmaları sürmektedir. 

(www.fatsaarge.com) ve web sitesi içerisinde yer alan modüller, Ordu ili Fatsa ilçesinde hizmet vermekte olan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi eğitim kurumlarının proje, yarışma ve etkinliklerinin takibinin yapılması, bu çalışmalarla ilgili duyuruların yapılması, istatistiklerin düzenli bir kayıt altında tutulması, proje başvuru ve tekliflerinin alınması, eğitim dokümanları ve kılavuzların yayınlanması amacıyla hazırlanmıştır. Bu web sitesi aracılığıyla okulların gerçekleştirdikleri sosyal faaliyetler kişisel ve kurumsal gizlilik ilkelerine dikkat etmek suretiyle kayıt altına alınmaktadır. Bu sayede Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve üst birimlerinin belirli zamanlarda ulaşmak istediği sosyal faaliyetlere dayalı bilgi ve istatistiklerin toparlanması için gereken fazla yazışmanın, kâğıt israfının ve süre kaybının önüne geçilmiş olmaktadır. Bununla beraber ilçede yürütülen proje ve faaliyetlerin olumlu örnek teşkil etmesi de sağlanmış olacaktır.  

Bu web sitesi (www.fatsaarge.com)çalışmalarını T.C. Fatsa Kaymakamlığı'nın 10/07/2018 tarih ve 710.01-E.13104535 sayılı oluru ile sürdürmektedir.
Web sitesinde yer alan verilerin girişleri Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro birimi personelleri ve bağlı okulların yetkilendirilmiş kullanıcıları tarafından yapılmaktadır. 
Web sitesinde çerezlerden ve benzer teknolojiden elde edilen bilgiler kullanılmaktadır. Söz konusu çerezler sayesinde art arda gerçekleşen ziyaretlerde kullanıcıları tanımak ve hatırlamak mümkün olmaktadır. Ayrıca oturum kontrolleri ve istatistikleri çerezler aracılığıyla takip edilmektedir. Çerez kullanımı kesinlikle amaç ve gizlilik kısımlarında anlatılanların dışına çıkmamaktadır.

www.fatsaarge.com isimli web sitesi üzerinde yer alan modül ve sayfalarda kişinin kendi istemiyle kişiye ait kullanılacak ve işlenecek bilgilerini girmesi ve bu bilgilerini uygulamadaki başvur ya da kaydet tuşu ile kaydetmesi, bu hususta açıkça muvafakat vermesi demek olduğundan kişinin belirtilen şartlar ile mutabık olduğunun göstergesidir.

Resmi makamlardan kullanıcılara yönelik bir suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi ve/veya kullanıcının www.fatsaarge.com sistemlerinin çalışmasına engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yaptığının tespit edilmesi halinde, www.fatsaarge.com , kullanıcının kimlik bilgilerini araştırma ve yasal mercilere bildirimde bulunma hakkına sahiptir.

www.fatsaarge.com isimli web sitesi üzerinden hiçbir şekilde; web sitesinin amaçlarına ters düşen üçüncü şahıslara ulaşabilecek gizli bilgiler paylaşılmayacak ve kullanılmayacaktır. Yine aynı şekilde bu paylaşımları yapan kullanıcılar hakkında yasal mercilere bildirimde bulunulacaktır.

Web sitesi kullanıcılarının okul, öğretmen, öğrenci ve bunlarla alakalı özel, gizli bilgileri; resmi makamlardan ve/veya yetkililerden onay almadan fotoğraf, resim, müzik, ses kaydı, video gibi ürünleri paylaşması ve/veya web sitesi içerisine eklemesi/yüklemesi yasaktır.

Kullanıcılar yapacakları her türlü veri girişi ve paylaşımlarda;

·         Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 20 inci “Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar” ve 41 inci “Devlet, her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alır.” maddelerinde belirtilen;

·         Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin 19 uncu “Bu Sözleşmeye taraf Devletler, çocuğun ana-babasının ya da onlardan yalnızca birinin, yasal vasi veya vasilerinin ya da bakımını üstlenen herhangi bir kişinin yanında iken ... her türlü istismar ve kötü muameleye karşı korunması için; yasal, idari, toplumsal, eğitsel bütün önlemleri alırlar.” ve 29 uncu “taraf devletler çocuk eğitiminin çocuğun kişiliğinin, yeteneklerinin, zihinsel ve bedensel yeteneklerinin mümkün olduğunca geliştirilmesi amacına yönelik olmasını kabul ederler." maddelerinde belirtilen;

·         1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun Genel Amaçlar başlıklı 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında Türk Milli Eğitiminin Genel Amacı, “Türk Milletinin bütün fertlerini; beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek." kısmında belirtilen;

·         5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun 135 inci,136 ncı,137 nci ve 138 inci maddelerinde belirtilen tüm esaslara baştan sona dikkat etmek zorunda ve mecburiyetindedir.

Ayrıca kullanıcılar tarafından sosyal yapıya zarar verici, toplumun bireylerin, öğrenci ve öğretmenlerin, okulun bulunduğu çevrenin ve zikredilen ilkelerin sosyal yapısına, tüm bireylerin sosyoloji ve psikolojisine zarar verici yönde paylaşım yapmaları yasaktır. 

www.fatsaarge.com web sitesi kullanıcılar tarafından girişi yapılmış tüm verilerin yayınlanma ve/veya yayınlanmama haklarını gizli tutar.

Bu web sitesine girerek ve/veya kullanarak tüm maddeleri, ilkeleri ve şartları onaylamış ve kabul etmiş oluyorsunuz. Kullanıcılardan kaynaklı olumsuz durumlardan hiçbir şekilde www.fatsaarge.com yöneticileri ve sahipleri sorumlu tutulamaz.